Paiaro, Diego. 2009. « 420 P». Mundo Agrario 10 (19). https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v10n19a16.